Dariusz Chorąży

Ubezpieczenie grupowe

Grupowe ubezpieczenie na życie

Finansowe wsparcie i praktyczna pomoc w organizacji procesu leczenia to ważny krok w powrocie do zdrowia. Wiemy, że choroby cywilizacyjne, dotykając coraz większą ilość osób, pośrednio wpływają także na rozwój przedsiębiorstw. Robimy wszystko, aby te trudne chwile były jak najmniejszym obciążeniem dla każdej ze stron.
Co pracownicy zyskują dzięki grupowemu ubezpieczeniu na życie i zdrowie?
 • Poczucie finansowego bezpieczeństwa
 • Specjalistyczną pomoc w razie problemów ze zdrowiem
 • Pomoc na całej ścieżce powrotu do zdrowia
 • Szybka wypłata świadczeń
Co Twoja firma zyska dzięki grupowemu ubezpieczeniu na życie i zdrowie?
 • Wizerunek pracodawcy, który dba o swoich ludzi
 • Korzyści podatkowe
 • Przyjazny portal do obsługi polis
 • Wsparcie w odpowiednim wyborze ubezpieczenia

Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia grupowego

Jeśli korzystałeś w dotychczasowej firmie z polisy grupowej, pamiętaj, by zmieniając pracę, zachować ubezpieczenie. Możesz kontynuować swoją ochronę ubezpieczenia, utrzymując atrakcyjną składkę i szeroki zakres ochrony.
Dlaczego warto?
 • Korzystne cenowo ubezpieczenie. Przy zachowaniu niskiej składki korzystasz z wysokich świadczeń w przypadku zdarzeń objętych ochroną.
 • Szeroki i użyteczny zakres zdarzeń. Ochrona ubezpieczeniowa działa w przypadku wielu sytuacji, które mają wpływ na Twoje życie. Są to m.in. operacja, poważna choroba, niezdolność do pracy, narodziny dziecka czy śmierć bliskiej osoby. Otrzymane wówczas pieniądze możesz wykorzystać na dowolny cel, pokrycie kosztów leczenia, spłatę zobowiązań finansowych czy organizację rehabilitacji.
 • Brak zbędnych formalności. Jeśli tracąc możliwość korzystania z grupowej polisy na życie, zdecydujesz się na indywidualną kontynuację ubezpieczenia, jest to możliwe bez konieczności przechodzenia dodatkowych badań lekarskich i zbędnych formalności.

Kontakt

Dariusz Chorąży

Doradztwo

formularz wstępnej rezerwacji terminu spotkania

Blog

Czy upadek na śliskiej drodze, oparzenie w domu lub mała stłuczka samochodowa, mogą mieć poważne skutki dla zdrowia? Większość z nas odpowie, że nie, ale taki optymizm może być źródłem[...]

Rekordowe czasy oczekiwania na planowane zabiegi w Polsce motywują Polaków do szukania możliwości leczenia za granicą. Do NFZ wpływają tysiące wniosków o zwrot kosztów leczenia transgranicznego. Warto zaznaczyć, że jesteśmy[...]

Twórcą pierwszego na świecie systemu emerytalnego był Otto von Bismarck. To on w latach osiemdziesiątych XIX wieku jako pierwszy wprowadził system przymusowych ubezpieczeń społecznych. Była to tak zwana „umowa pokoleń”[...]