Dariusz Chorąży

Kilka słów o emeryturze

Twórcą pierwszego na świecie systemu emerytalnego był Otto von Bismarck. To on w latach osiemdziesiątych XIX wieku jako pierwszy wprowadził system przymusowych ubezpieczeń społecznych. Była to tak zwana „umowa pokoleń” czyli osoby pracujące wpłacały składki, które przeznaczane były na świadczenia dla emerytów. W Polsce ten system obowiązywał do 1999 roku. Miał się świetnie w latach PRL bo średnio na cztery osoby pracujące przypadał jeden emeryt. Niestety w latach osiemdziesiątych XX wieku dużym obciążeniem dla systemu stały się wypłacane „lekką ręką” renty, a potem resztę załatwiła demografia. Stosunek osób pracujących i opłacających obowiązkowe składki w stosunku do emerytów zmieniał się z roku na rok. Jako społeczeństwo zaczęliśmy się starzeć oraz zaczęło się rodzić coraz mniej dzieci w Polsce. Reforma emerytalna w Polsce to była konieczność. Wprowadziła do systemu nowe zasady kapitałowe.

Czym są 3 filary ubezpieczeń emerytalnych?

Kapitał na ubezpieczenie tworzy każda przekazana składka na ubezpieczenie emerytalne. Niestety ostateczna wysokość emerytury nie stanowi pełnej kwoty wpłaconej w ciągu lat na rzecz ubezpieczenia. Ubezpieczenie emerytalne można podzielić na trzy elementy, z czego pierwszy jest obowiązkowy dla przedsiębiorców, pracowników etatowych i pracowników na umowie zlecenie oraz osób wykonujących wolny zawód.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Jego działanie wyznacza opisana wyżej umowa pokoleniowa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w pełni zarządza składkami na ubezpieczenie emerytalne osób, które odprowadzają je aktualnie. Z zebranych składek wypłaca emerytury dla osób aktualnie mających prawo do świadczenia. Kwota emerytury w pierwszym filarze jest uzależniona od wysokości odprowadzonych składek. 12,20% składek trafia na indywidualne konto ZUS, z kolei 7,30% trafia na subkonto ZUS lub podlega wydzieleniu: 2,92% podstawy wymiaru, trafia do wybranego OFE, a 4,38% zostaje zapisane na subkoncie ZUS. Warto pamiętać, że składki na ubezpieczenie emerytalne zgromadzone na subkoncie podlegają dziedziczeniu.

Otwarty Fundusz Emerytalny

Popularny OFE stanowi drugi filar ubezpieczeń emerytalnych. Zarządzają nim Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Każda osoba ubezpieczona może sama wybrać Towarzystwo Emerytalne, które zajmie się prowadzeniem jej funduszu. Składek II filaru nie obejmuje podatek dochodowy i również podlegają dziedziczeniu. Składka OFE jest dobrowolna, więc jeśli płatnik nie zdecyduje się na OFE, wówczas składka w wysokości 2,92% wyląduje na subkoncie ZUS. Tutaj dodam, że reforma emerytalna z 2014 roku zabrała 50 % środków przyszłych emerytów, które zostały przeniesione do ZUS a kolejna reforma z 2021 roku umożliwiała przekazanie uczestnikom OFE środków na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Rząd przyjął też ustawę o przekształceniu OFE, która ma wejść w życie w połowie tego roku.

Trzeci filar

Trzeci filar obejmuje dodatkowe ubezpieczenia emerytalne, na które podatnicy mogą się zdecydować. W ich skład wchodzą pracownicze programy emerytalne PPE (oferujące ubezpieczenie emerytalne prywatne), indywidualne konta emerytalne (IKE) i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Można wybrać też polisę ubezpieczeniową z gwarantowaną sumą ubezpieczenia wypłacaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe po zakończeniu umowy. W trzecim filarze płatnik sam decyduje, komu chce powierzyć swoje pieniądze. Nie ma jednej stałej stawki, więc wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne jest w tym filarze zróżnicowana. Zgromadzone w III filarze pieniądze można wypłacić w całości lub ratalnie w momencie uzyskania odpowiedniego wieku. Środki te są także dziedziczone. Pieniądze wpłacone na 3 filar są zwolnione z podatku dochodowego. Na koniec pokuszę się o kilka liczb. Wyobraź sobie, że chciałbyś otrzymywać emeryturę prywatną, niezależną od świadczeń ZUS w wysokości 3000 złotych miesięcznie Gdybyś chciał ją otrzymywać w wieku 65 lat przez powiedzmy kolejne 20 lat życia musisz zgromadzić kapitał w wysokości 600 – 700 tysięcy złotych. Jeśli masz kilka lat do emerytury to jest niestety za późno.

Dobre ubezpieczenie emerytalne daje gwarancję spokojnej starości. To jaki sposób ubezpieczenia wybierzesz, zależy od Ciebie.

Podziel się tym wpisem z innymi:

Inne wpisy

Czy upadek na śliskiej drodze, oparzenie w domu lub mała stłuczka samochodowa, mogą mieć poważne skutki dla zdrowia? Większość z nas odpowie, że nie, ale taki optymizm może być źródłem[...]

Rekordowe czasy oczekiwania na planowane zabiegi w Polsce motywują Polaków do szukania możliwości leczenia za granicą. Do NFZ wpływają tysiące wniosków o zwrot kosztów leczenia transgranicznego. Warto zaznaczyć, że jesteśmy[...]